Od 2023 – Grupę prowadzi Anna Bratek…(uzup…)

2003 – 2023  Grupa powstała w Sierpniu 2003 roku z inicjatywy Anny i Norberta Pawlak absolwentów Amerykańskiej Uczelni Muzycznej – Lee University, TN, gdzie mogli zgłębiać tajniki i kunszt muzyki gospel od strony technicznej oraz duchowej. Podczas swoich studiów magisterskich oboje mieli możliwość i zaszczyt należeć do chóru Campus Choir, z którym przez dwa lata podróżowali po wielu stanach Ameryki Północnej. Anna ponadto ukończyła studia Akademii Muzycznej im.K.Szymanowskiego na wydziale Jazzu i Muzyki Estradowej – kierunek “Kompozycja i Aranżacja”, gdzie prowadziła klasę chóru.