Nasze główne cele

Głównymi celami naszej działalnosci są:

 • Promowanie wiedzy o muzyce i rozbudzanie zamiłowania do muzyki.
 • Zakładanie, prowadzenie, wspieranie chórów oraz zespołów muzycznych.
 • Prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej oraz zapewnianie wsparcia organizacyjnego wszelkim inicjatywom związanym z muzyką i innymi działaniami artystycznymi.
 • Działanie na rzecz integracji społeczeństwa lokalnego i popularyzacji kultury muzycznej w społeczeństwie.
 • Szerokie wykorzystanie środków masowego przekazu do propagowania korzystnych postaw i zjawisk społecznych, szczególnie w dziedzinie rozwoju muzyki gospel.
 • Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwoju kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami poprzez promowanie polskich osiągnięć w zakresie muzyki i kultury.
 • Propagowanie wszelkich zjawisk i przedsięwzięć artystycznych związanych z muzyką gospel oraz pokrewnymi rodzajami muzyki wśród ogółu społeczeństwa, a w szczególności dzieci, młodzieży i członków Fundacji.
 • Wspieranie rozwoju muzyki gospel poprzez inspirowanie i doskonalenie umiejętności twórców wykonujących tę muzykę.
 • Wspieranie i promocja nowoczesnych technologii mających na celu usprawnienie i rozwój komunikacji międzyludzkiej.
 • prowadzenie i wspieranie działalności społecznej i edukacyjnej na polu szeroko pojętej kultury i sztuki.

i inne…

Cele te pragniemy realizować głównie poprzez:

 • Inicjowanie i organizowanie festiwali, koncertów, konkursów, przesłuchań muzycznych, wystaw, prelekcji, pokazów, przeglądów, spotkań z wybitnymi twórcami, szkoleń, warsztatów i innych form oddziaływania.
 • Współpracę z instytucjami państwowymi oraz organizacjami społecznymi.
 • Działalność propagatorską, informacyjną, wydawniczą, edukacyjną w zakresie muzyki oraz muzyki gospel.
 • Wspieranie działań innych osób i instytucji zbieżnych z celami Fundacji.
 • Uczestniczenie w inicjatywach edukacyjnych, wychowawczych, w szczególności w zakresie edukacji kulturalnej i muzycznej.…
 • Naszą działalnosc opieramy na ponad dwunastoletnim doświadczeniu związanym z założeniem i prowadzeniem 30 osobowego chóru gospel. Podpieramy się również edukacją ukierunkowaną w tejże dziedzinie, zdobytą poza oceanem oraz w jednej z najbardziej poszanowanych akademii w Polsce. Wraz z małżonką ukończyliśmy studia na uczelni amerykańskiej (Lee University) na kierunku muzyki gospel, uzyskując tytuł magistra sztuki. Tam też mieliśmy mozliwość w trakcie naszej edukacji współpracować z kilkoma chórami gospelowymi, a przez 2 lata byliśmy częścią Lee Campus Choir, z którym koncertowaliśmy podróżując wzdłuż wschodniego wybrzeża USA. Dodatkowo Anna ukończyła studia stacjonarne na Katowickiej Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego na wydziale Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu, kierunek Jazz i Muzyka Estradowa w specjalnosci Kompozycja i Aranżacja, gdzie obecnie prowadzi zajęcia w klasie zespołów wokalnych.

Chór założony przez nas odnosił wiele sukcesów na scenie krajowej oraz mięzynarodowej. Dotychczas nasza działalność jednak polegała na dobrodziejstwie innych instytucji takich jak miejskie domy kultury, które użyczały nam wsparcia logistycznego oraz prawnego. Wychodząc z pomysłem fundacji pragniemy usamodzielnić nasze działania poszerzając zakres i zasięg w naszym mieście.

Pragniemy aby Gospel House było miejscem niosącym radość mieszkańcom oraz miejscem przemiany na lepsze każdego uczestnika i odwiedzającego